Apurahapäätökset

Säätiön apurahapäätökset perustuvat säätiön toimialavalintoihin, asetettuihin laatukriteereihin sekä viime kädessä
Säätiön hallituksen arvioon tapauskohtaisesti.

Säätiö ei ole velvollinen esittämään perusteluja yksittäisistä apurahapäätöksistä.