Hakemusten käsittely ja ilmoittaminen

Kaikki hakulomakkeella lähetetyt apurahahakemukset käsitellään yhdenmukaisesti. Säätiön asiamies tekee ensiarvion hankkeen soveltuvuudesta säätiölle ja pyytää tarvittaessa asiantuntijaryhmältä lausunnon hankkeesta. Asiamies esittelee hankkeet säätiön hallitukselle, joka tekee apurahapäätökset.

Mikäli säätiö tekee myönteisen avustuspäätöksen, hankesuunnitelma vahvistetaan ja hankkeen raportoinnista sovitaan apurahan saajan kanssa. Apurahojen maksaminen on sidottu raportointiin. Hakijoiden ei tarvitse erikseen tiedustella päätöksiä, vaan niistä ilmoitetaan henkilökohtaisesti viimeistään viikon kuluttua päätöksestä.

Apurahansaajat kuuluvat lakisääteisen eläke- ja tapaturmavakuutuksen piiriin. Säätiö ilmoittaa myöntämänsä apurahat Melalle (maatalousyrittäjän eläkelaki, MYEL 141 b §)