Päätöksenteon aikataulu

Säätiön hallitus tekee apurahapäätöksiä yleensä neljä kertaa vuodessa, päätöskokoukset ovat noin kolmen kuukauden välein.