Säätiön esittely

Marjatta ja Eino Kollin Säätiö on merkittävä tekijä suomalaisen tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoittajana. Säätiö jakaa vuosittain pääomansa tuotosta merkittävän osan yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Marjatta ja Eino Kollin säätiö on jakanut apurahoja, lahjoituksia ja avustuksia yhteensä lähes 4,8 milj. euroa vuosina 1992-2011.

Oman roolinsa säätiö näkee maa- ja metsätalouteen sekä rakentamiseen liittyvän tutkimuksen sekä kehitystyön mahdollistajana. Haasteena on ruokkia nimenomaan sellaista kehitystä, jolla olisi elinympäristömme kannalta positiivista vaikutusta pitkällä tähtäimellä.

Marjatta ja Eino Kollin Säätiö on Säätiöiden ja Rahastojen neuvottelukunta ry:n jäsen. Säätiö noudattaa ”Säätiön hyvä hallinto” -ohjetta.

Säätiön historia

Marjatta ja Eino Kollin Säätiö on perustettu 1991. Perustajien juuret ovat vahvasti metsä- ja puunjalostusteollisuudessa. Pitkän elämäntyön tuloksena syntyi Vierumäen Teollisuus – yksi maan merkittävimmistä saha- ja puunjalostusyrityksistä.

Teollisuusneuvos Eino Kolli tunnetaan vahvana johtajana ja sitkeänä innovaattorina, joka perussahatoiminnan lisäksi laajensi yrityksensä toimintaa jo varhaisessa vaiheessa myös jatkojalostuksen puolelle. Vierumäen Teollisuus saavutti merkittävän aseman mm. kyllästetyn puun ja liimapuupalkkien tuottajana ja kehittäjänä.

Kollin perhe luopui yhtiön omistuksesta 1990. Nykyisin yritys tunnetaan nimellä Versowood.