Säätiön toimialat ja hankkeiden laatukriteerit

Hankkeiden laatua arvioidaan tavoiteasettelun kautta. Tulosodotuksina voivat olla uusi tietämys, uudet menetelmät tai uusi teknologia, jotka auttavat valittujen toimialojen kehittymistä. Käytännössä hankearviointi tehdään hakemuksessa vaaditun projektisuunnitelman kautta.

Säätiö painottaa toiminnassaan seuraavia alueita

maatalous
metsätalous
asuminen

Erityisen huomion kohteena ovat hankkeet, jotka liittyvät elinympäristön kehittämiseen, ympäristöteknologiaan ja haja-asutusalueiden kestävän elinkeinorakenteen kehittämiseen.

Tieteellisen ja soveltavan tutkimuksen lisäksi Säätiö tukee ja avustaa jatkuvasti suomalaista maanpuolustusjärjestöjen toimintaa ja veteraanihuoltotyötä.